Införandet av en dubbdäcksavgift i Sverige

Skriftlig fråga 2012/13:729 av Pertoft, Mats (MP)

Pertoft, Mats (MP)

den 27 augusti

Fråga

2012/13:729 Införandet av en dubbdäcksavgift i Sverige

av Mats Pertoft (MP)

till finansminister Anders Borg (M)

Den dåliga luftkvaliteten i flera städer gör att Sverige sedan tidigare hotas av böter till EU. Förra årets siffror gav hopp om att en förändring var på väg. Men det finns risk att fjolårets förbättringar var tillfälliga. Årets siffror visar att gränsvärdena för partiklar i luften överskridits flera gånger. En stor del av luftpartiklarna i stadsluften alstras när dubbdäck nöter på gatubeläggningen. Partiklarna är skadliga för hälsan och bidrar till lungcancer. Förra året sjönk halten av partiklar i luften, men siffrorna hittills för 2013 visar att nivåerna har stigit. Gränsvärden har överskridits i Göteborg, Sundsvall, Norrköping, Uppsala, Södertälje och Stockholm, orter som hittills redovisat årets halter. I Stockholm överskreds gränsvärdena på fyra mätplatser. Nära nog alla mätplatser har högre värden i år än i fjol. Totalt 218 gånger har för höga halter partiklar uppmätts i Stockholm. Enligt miljöförvaltningens chef i Stockholm var det inte oväntat att partiklarna ökade. Stockholms stad förbjuder sedan tidigare dubbdäck på Hornsgatan, men flera ledande politiker från olika partier tror att en avgift för dem som använder dubbdäck är bättre än förbud på enskilda gator.

I Oslo har en dubbdäcksavgift lett till att användningen av dubbdäck minskat kraftigt. Införandet av en sådan avgift kräver lagändringar, och något förslag har inte kommit än. Sverige har redan fällts i EU-domstolen för brott mot direktivet om luftkvalitet, och EU hotar med böter om inte läget förbättras, på belopp som kan uppgå till flera hundra miljoner kronor per år. Regeringen har tillsatt en utredning i frågan, men enligt miljöministern kommer ett införande att ta tid.

Min fråga till finansministern är därför:

När lägger regeringen fram ett förslag till införande av en dubbdäcksavgift på riksdagens bord?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-08-27 Anmäld: 2013-08-29 Besvarad: 2013-09-11 Svar anmält: 2013-09-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-11)