Införandet av automatiska passkontroller på Arlanda

Skriftlig fråga 2015/16:1507 av Beatrice Ask (M)

Beatrice Ask (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Arbetet med att införa automatiska gränskontroller på Arlanda går långsamt. Redan förra sommaren rapporterades det om att försök med automatiska passkontroller skulle genomföras. Nu menar bland annat polisens it-avdelning att försök med automatiska gränskontroller visserligen bör införas, men att frågan måste utredas mer i detalj och att ett införande därför inte kan ske förrän om minst ett och halvt år. Statsrådet Anders Ygeman har gjort utspel om vikten av att införa automatiska passkontroller, såväl under 2015 som nu under sommaren 2016, men uppenbarligen händer väldigt lite.

 

För passagerare, flygplatsmyndigheten samt för gränspolisen är frågan om en modernare gränskontroll viktig. Eftersom passagerarantalet på Arlanda ständigt ökar behöver flygplatsen bygga fler passkontroller. Swedavia – som ansvarar för flygplatsen – vill göra detta med modern teknik. Det skulle minska köerna och underlätta för passagerarna.

 

Gränspolisen å sin sida menar att ett system med automatiska gränskontroller ökar säkerheten, minskar risken för look-alike-pass och bidrar till att frigöra resurser så att resenärer från så kallade riskländer kan genomgå en mer noggrann kontroll vid behov på de traditionella passkontrollerna.

 

I England, Frankrike och Finland finns redan automatiska passkontroller sedan en förhållandevis lång tid tillbaka. Såväl teknik som praktiska erfarenheter av systemet finns alltså.

 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet om han anser att det är en rimlig tidsåtgång att det nu ska gå ytterligare ett och ett halvt år innan automatiska passkontroller kan införas på Arlanda och – om inte – vad han ämnar göra för att påskynda införandet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-08-11 Överlämnad: 2016-08-12 Anmäld: 2016-08-25 Svarsdatum: 2016-08-26 Sista svarsdatum: 2016-08-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga