Införande av nya hastighetsgränser

Skriftlig fråga 2007/08:1273 av Öholm, Oskar (m)

Öholm, Oskar (m)

den 28 maj

Fråga

2007/08:1273 Införande av nya hastighetsgränser

av Oskar Öholm (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Till hösten får Sveriges bilister fem nya hastighetsgränser att hålla reda på. I de förslag till nya hastighetsgränser som Vägverkets sju regioner satt samman finns emellertid stora frågetecken. De riktlinjer och kriterier som tagits fram för att förklara varför en väg får förändrad hastighetsbegränsning är långt ifrån självförklarande.

Ett system med inalles tio olika hastighetsgränser ställer stora krav på tydlighet, förutsägbarhet och logik. Om syftet är att öka både förståelsen och acceptansen för de nya hastighetsgränserna kan man således inte ha kriterier som bara vägingenjörer vid Vägverket ser logiken i.

Riktlinjerna för motorvägar utgör det tydligaste exemplet på hur logik saknas i kriterierna. Att motorvägar även fortsättningsvis föreslås ha 110 kilometer i timmen som grundhastighet får till exempel konsekvensen att fyra olika hastighetsgränser ska finnas på samma vägtyp. Vissa sträckningar får höjd hastighetsgräns till 120 kilometer i timmen trots att de nästan saknar vägren, andra får bibehållen eller sänkt hastighet utan att det för den normala bilisten verkar finnas några uppenbara skäl för det.

Ökad acceptans för hastighetsgränserna bygger helt och hållet på att trafikanterna uppfattar dem som rimliga och enhetliga, inte minst mot bakgrund av att böterna för hastighetsöverträdelser höjts kraftigt.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att implementeringen av de nya hastighetsgränserna ska leda till ett system som blir överblickbart och förutsägbart.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-28 Anmäld: 2008-05-28 Besvarad: 2008-06-04 Svar anmält: 2008-06-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-04)