Införande av moratorium rörande HBT-flyktingar från Irak

Skriftlig fråga 2008/09:1195 av Vestlund, Börje (s)

Vestlund, Börje (s)

den 1 september

Fråga

2008/09:1195 Införande av moratorium rörande HBT-flyktingar från Irak

av Börje Vestlund (s)

till statsrådet Tobias Billström (m)

De senaste veckorna har vi nåtts av flertalet skakande rapporter om den systematiska förföljelse som pågår i Irak mot HBT-personer. Human Rights Watch har till exempel i en rapport redovisat ett stort antal övergrepp där HBT-personer torterats och mördats på ett väldigt rått och brutalt sätt.

Dessa rapporter har fått RFSL att kräva att ett moratorium ska införas när det gäller avvisning av HBT-flyktingar från Irak. Att det vore möjligt att införa ett moratorium torde framgå av att Sveriges regering häromdagen, i egenskap av ordförandeland i EU, har uppmanat den thailändska regeringen att införa ett moratorium beträffande dödsstraff.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet om han är beredd att ta initiativ till att ett moratorium införs när det gäller HBT-flyktingar från Irak.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-01 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-10 Svar anmält: 2009-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-10)