Införande av LOV i samtliga kommuner

Skriftlig fråga 2011/12:272 av Hallengren, Lena (S)

Hallengren, Lena (S)

den 21 december

Fråga

2011/12:272 Införande av LOV i samtliga kommuner

av Lena Hallengren (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Regeringen skriver i budgetpropositionen för 2012: Senast 2014 bör alla kommuner i landet ha beslutat om valfrihet för den enskilde enligt LOV, annars bör tvingande lagstiftning övervägas. Regeringen följer därför noga processen med införandet av LOV i kommunerna.

För kommunernas äldreomsorg kan LOV användas inom hemtjänsten och när det gäller särskilt boende. På Kvalitetsmässan den 16 november uttalade dock Maria Larsson i en debatt att LOV passade bättre i hemtjänsten än när det gäller särskilt boende.

Sveriges kommuner har väldigt olika planeringsförutsättningar. Befolkningen i en kommun kan variera från 3 000 personer upp till 1 miljon invånare. En del kommuner är mycket små men tättbefolkade, andra kommuner har få invånare som är spridda på en mycket stor yta.

Mot bakgrund av att regeringen vill göra LOV obligatoriskt i samtliga kommuner oavsett de lokala förhållandena samtidigt som LOV uppenbarligen är mindre lämpad för särskilt boende vill jag ställa följande fråga till statsrådet Maria Larsson:

Avser statsrådet att verka för att samtliga Sveriges kommuner ska införa LOV i särskilt boende?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-12-21 Anmäld: 2011-12-21 Besvarad: 2012-01-11 Svar anmält: 2012-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-01-11)