Införande av "grön gräddfil" för näringslivet

Skriftlig fråga 2007/08:405 av Hjälmered, Lars (m)

Hjälmered, Lars (m)

den 4 december

Fråga

2007/08:405 Införande av ”grön gräddfil” för näringslivet

av Lars Hjälmered (m)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Ett tillståndspliktigt företag som vill genomföra miljöförbättrande åtgärder behöver i dag söka om sina tillstånd. Det är något som tar lång tid och kostar mycket pengar – detta trots att det varken handlar om att producera mer eller att generera mer utsläpp.

Det finns exempel på företag i Göteborg som velat genomföra förbättringsåtgärder, göra sin produktion koldioxidneutral, men där arbetet gått i stå på grund av dagens rigida regler. Ett av dessa företag har också gjort motsvarande arbete i sin belgiska verksamhet. Där startade man ett år senare och är klar två år före sin svenska fabrik. Konkret handlar det vanligen om att ett företag vill göra sin verksamhet koldioxidneutral genom att minska energianvändningen i stort samt att byta ut oljeuppvärmning mot biomaterial och vindenergi.

Effekten av dagens regelverk blir att miljöförbättrande åtgärder försenas eller inte kommer till stånd.

Det rimliga är att företag som vill göra miljöförbättrande åtgärder får en ”gräddfil” i tillståndshanteringen, en snabb hantering som gör att förbättringar snabbt och smidigt kommer på plats.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att till gagn för vår miljö ta bort hämmande regler och därmed införa en ”grön gräddfil”?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-12-04 Anmäld: 2007-12-04 Svar anmält: 2007-12-18 Besvarad: 2007-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-18)