Införande av "grön gräddfil" för hela näringslivet

Skriftlig fråga 2007/08:762 av Hjälmered, Lars (m)

Hjälmered, Lars (m)

den 13 februari

Fråga

2007/08:762 Införande av ”grön gräddfil” för hela näringslivet

av Lars Hjälmered (m)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Jag har tidigare frågat miljöministern om införandet av en ”grön gräddfil” för näringslivet. Det skulle underlätta för företag i deras arbete att exempelvis miljöanpassa produktionen genom minskad oljeanvändning och minskade koldioxidutsläpp.

Regeringen presenterade häromveckan förslag för att göra det enklare och snabbare att få tillstånd att bygga vindkraftverk. Miljöministern lyfte bland annat fram att en aktör ska slippa ansöka flera gånger för samma anläggning. En grön gräddfil för snabbare tillståndsgivning än i dag föreslås också.

Detta är bra åtgärder. Jag skulle dock önska att regeringen går ett steg längre och inför en grön gräddfil för alla företag som vill göra miljöbra saker. Ett tillståndspliktigt företag som vill genomföra miljöförbättrande åtgärder behöver i dag söka om sina tillstånd. Det är något som tar lång tid och kostar mycket pengar – trots att det varken handlar om att producera mer eller att generera mer utsläpp.

Ett företag i Göteborg ville redan för några år sedan göra sin produktion koldioxidneutral, men får inte skrida till verket på grund av de regler politiken utformat. Miljöförbättringar skjuts på framtiden. Det är inte rimligt!

Alla företag som vill göra miljöförbättrande åtgärder borde rimligen få en gräddfil i tillståndshanteringen på samma sätt som inom vindkraften. Förbättringar skulle då snabbare och smidigare kunna genomföras.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att införa en ”grön gräddfil” för hela näringslivet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-02-13 Anmäld: 2008-02-14 Besvarad: 2008-02-20 Svar anmält: 2008-02-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-20)