Införande av ERTMS på Tjust- och Stångådalsbanorna

Skriftlig fråga 2016/17:1323 av Krister Örnfjäder (S)

Krister Örnfjäder (S)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Dagens signalsystem för tåg, det så kallade ATC, ska enligt EU-lagstiftningen ersättas med ERTMS på sikt. Riksdagen har nyligen i ett tillkännagivande beslutat att regeringen bör verka för att införandet av ERTMS i Sverige ska ske i nära samråd med branschaktörerna och med beaktande av järnvägens totala funktionssätt. Riksdagens trafikutskott framhöll även att behovet av samråd med berörda beställare av järnvägstransporter bör beaktas. Dessutom ansåg utskottet att det är av stor vikt att nogsamt följa kostnadsutvecklingen.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Hur avser statsrådet att hantera denna fråga när det gäller införande av ERTMS på Tjust- och Stångådalsbanorna?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-04-27 Överlämnad: 2017-05-02 Anmäld: 2017-05-03 Svarsdatum: 2017-05-10 Sista svarsdatum: 2017-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga