inflyttningskrav på bostadssökande

Skriftlig fråga 2001/02:1141 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)

den 3 maj

Fråga 2001/02:1141

av Owe Hellberg (v) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om inflyttningskrav på bostadssökande

Tillgången på bostäder hos Bostadsförmedlingen i Stockholm är beroende av frivilliga avtal med främst allmännyttan, men också med privata hyresvärdar. Tillgången på bostäder är begränsad. Kötiden för en lägenhet i centrala stadsdelar är ca 14 år. När man sedan som bostadssökande kan få tillgång till en bostad, så ställs en rad villkor på den bostadssökande bl.a. ekonomiska. Bostadsförmedlingen i Stockholm ställer tydligen upp på de flesta villkor som hyresvärdarna ställer på de bostadssökande, utom olaglig diskriminering av invandrare. Ett skäl som accepteras är att hyresvärden inte tar emot barnfamiljer. Ett märkligt krav som Vänsterpartiet inte kan acceptera!

Orsaken till bostadsförmedlingens svaga möjlighet att få lägenheter för förmedling är troligen avsaknad av en lagstiftning som reglerar förhållandet mellan bostadsförmedlingen och fastighetsägarna, där förmedlingen borde ha en starkare ställning och inflytande över valet av hyresgäster.

Jag vill fråga statsrådet Lars-Erik Lövdén:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att begränsa fastighetsägarnas möjligheter att ställa orimliga villkor, t.ex. att inte ta emot barnfamiljer, på en av bostadsförmedlingen anvisad lägenhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-05-03 Besvarad: 2002-05-08 Anmäld: 2002-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-05-08)