Influensavaccinering

Skriftlig fråga 2006/07:267 av Bråkenhielm, Catharina (s)

Bråkenhielm, Catharina (s)

den 4 december

Fråga

2006/07:267 Influensavaccinering

av Catharina Bråkenhielm (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Den årliga influensan som uppträder varje vinter kan vara allvarlig för personer som har nedsatt motståndskraft, till exempel på grund av sjukdom eller hög ålder. Flera hundratusen personer i Sverige insjuknar årligen och flera tusen personer dör av vanlig influensa varje år. Det finns vaccin mot vanlig årlig influensa och den brukar komma i oktober. Socialstyrelsen rekommenderar vaccination till i första hand personer med hjärt- eller lungproblem, samt personer över 65 år. Drygt 60 % av ålderspensionerna vaccinerar sig. Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar dock att 70@75 % av befolkningen över 65 år vaccinerar sig.

I år har influensavaccineringen startat senare än normalt eftersom vaccinproduktionen har varit försenad. Landstingens informationskampanjer har därför senarelagts på många håll. På flera ställen i landet har det också under hösten meddelats uppgifter från landstingen om att vaccinet inte kommer att räcka till alla som behöver. På andra håll har det gjorts reklam för att även andra än riskgrupper kan vaccinera sig. Det behövs uppenbarligen en större samordning av hanteringen av influensavaccinering så att tillräckligt med vaccin tas fram, att förhållandena blir likvärdiga över hela landet och att i första hand prioriterade grupper verkligen ges möjlighet att vaccinera sig.

Min fråga till statsrådet lyder:

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att bidra till att det blir likvärdiga förhållanden över hela landet när det gäller influensavaccinering?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-12-04 Anmäld: 2006-12-05 Besvarad: 2006-12-13 Svar anmält: 2006-12-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-12-13)