Ineffektiv klimatpolitik

Skriftlig fråga 2019/20:776 av Helena Antoni (M)

Helena Antoni (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Klimatpolitiken blev i dagarna framröstad som årets värsta skatteslösare av det svenska folket. I regeringens budget för 2020 anslås 12,6 miljarder för klimatpolitiken, jämfört med 5,2 miljarder under 2014. Men trots det minskar utsläppen inte längre. I en tid som denna, då det behövs seriösa förslag som gör verklig skillnad för att sänka utsläppen, känns det orimligt att just området klimat skulle innehålla så många ineffektiva förslag. Några av regeringens största satsningar har till och med dömts ut av Riksrevisionen och Konjunkturinstitutet som dyra och ineffektiva projekt. 

Men anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Varför väljer ministerm att lägga så mycket skattepengar på miljöinitiativ som inte sänker koldioxidutsläppen när det finns mer effektiva förslag att lägga pengarna på?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-20 Överlämnad: 2020-01-20 Anmäld: 2020-01-21 Svarsdatum: 2020-01-29 Sista svarsdatum: 2020-01-29
Svar på skriftlig fråga