Industrins konkurrenskraft

Skriftlig fråga 2018/19:874 av Tobias Andersson (SD)

Tobias Andersson (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Konjunkturinstitutet, KI, skrev i sin senaste uppdatering om konjunkturläget att den svenska ekonomin mattats av. I somras kom siffror från Swedbank och Silf som pekade i samma riktning. Svensk industri står och stampar – trots Socialdemokraternas tidigare ord om nyindustrialisering och tillsättningen av en advisory board. Samtidigt som Sveriges industrikonjunktur dämpas radar ett radband av orosmoln upp sig över världsekonomin. Exempelvis tilltagande handelskonflikt mellan USA och Kina, valutamanipulation och spänningar, inte minst i Hong Kong och i Persiska viken. Med detta som bakgrund ställer jag följande fråga till näringsminister Ibrahim Baylan:

Hur ser näringsministern på dessa oroväckande rapporter för svensk ekonomi i allmänhet och svensk industri i synnerhet, samt vilka förslag arbetar näringsministern och regeringen med för att de facto förstärka industrins konkurrenskraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-07 Överlämnad: 2019-08-07 Besvarad: 2019-08-21 Sista svarsdatum: 2019-08-21 Anmäld: 2019-08-29
Svar på skriftlig fråga