industrifiske

Skriftlig fråga 1998/99:235 av Arvidsson, Eva (s)

Arvidsson, Eva (s)
Fråga 1998/99:235 av Eva Arvidsson (s) till jordbruksministern om industrifiske

den 13 januari

I dag bedrivs i Östersjön ett omfattande riktat industrifiske, framför allt i de kustnära regionerna. Trålarna är motorstarka och maskstorlekarna är små. Stora mängder fisk tas även upp som inte går till konsumtion.

Yrkesfiskarna längs Östersjökusten som är verksamma inom det kustnära fisket blir lidande. Får det storskaliga industrifisket fortsätta i sin nuvarande omfattning kommer troligen underlaget för de mindre fiskeenheterna som bedriver ett mer kustnära, miljövänligare fiske för konsumtion att minska betydligt.

En lösning på problemet kan vara att flytta ut trålgränsen fyra sjömil. Trålarna skall först och främst ta upp skarpsill och behöver inte gå så nära land.

Staten, länsstyrelsen och andra satsar stora resurser på fiskevård samt utplanteringar av havsöring och gös. Dessa arter samt sik, lekbestånd av strömming, växande torsk m.m. riskerar att fångas i de kustnära regionerna som det fungerar i dag med riktat industrifiske.

Ämnar jordbruksministern vidta några åtgärder för att komma till rätta med problemen med det riktade industrifisket i Östersjön?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-01-13 Anmäld: 1999-01-19 Besvarad: 1999-01-20
Svar på skriftlig fråga