industriella utvecklingscentra

Skriftlig fråga 1998/99:580 av Beiming, Cinnika (s)

Beiming, Cinnika (s)
Fråga 1998/99:580 av Cinnika Beiming (s) till statsrådet Mona Sahlin om industriella utvecklingscentra

den 28 april

 

Att skapa nätverk mellan företag blir viktigt för att höja kompetensen och nödvändigt för att företagen skall kunna överleva i det internationella perspektivet. Exempel på sådant nätverk är de s.k. industriella utvecklingscentran (IUC).

Industriella utvecklingscentra är aktiebolag som fokuserar på produktutveckling för små och medelstora företag. Syftet med IUC är att initiera och stimulera utveckling för att skapa nya jobb i små och medelstora företag samt att stärka deras konkurrenskraft. Affärsidén syftar även till att utveckla människor, produkter, processer och företag inom teknisk industriell sektor.

Tanken är att IUC skall bedrivas på kommersiell basis och verksamheten skall vara självfinansierad. Däremot krävdes medel i ett uppstartningsskede. Av den anledningen beslutade regeringen 1997 att på nio orter bidra till att utveckla industriella utvecklingscentra i en försöksverksamhet under en treårsperiod.

Verksamheten har utvärderats och många är överens om att försöket gett ett mycket gott resultat och tydliga effekter i form av nya jobb.

I dag finns elva IUC runtom i landet och ytterligare IUC vill "kvalificera" sig till nätverket t.ex. IUC Mälardalen med säte i Södertälje. I Stockholmsområdet saknas dessutom ett IUC.

 

Detta är en viktig del i vårt arbete med att på olika sätt stötta småföretagen. Eftersom försöksverksamheten är slut efter utgången av 1999 vill jag fråga statsrådet Mona Sahlin om regeringen planerar en fortsättning på det lyckade projektet med industriella utvecklingscentra.

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-04-28 Anmäld: 1999-05-04 Besvarad: 1999-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga