Indrivning av skadestånd

Skriftlig fråga 2018/19:432 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Skadestånd eller brottskadeersättning är ekonomisk kompensation som brottsutsatta kan ha rätt till efter att en dom vunnit laga kraft, då gärningsmannen eller gärningsmännen i regel är skyldig att ersätta skador som brottet orsakar (personskada, ekonomisk förlust eller kränkning).

Utbetalningen ska ske efter att brottsoffret, det vill säga målsäganden, kräver skadestånd av gärningsmannen och beviljas detta i domstol. Vid en fällande dom är det vanligt att domstolen bestämmer att gärningsmannen ska betala skadestånd till brottsoffret, och då betalas ibland skadeståndet direkt genom direktkontakt med brottsoffret. I de fall gärningsmannen inte gör det kan det däremot uppstå problem, då pengarna inte betalas ut automatiskt.

I ett sådant fall måste brottsoffret aktivt få hjälp av Kronofogden med att få sitt skadestånd om vederbörande inte själv vill kräva ut sitt skadestånd. Denna process är för det mesta ganska smidig, men det innebär fortfarande att brottsoffret aktivt måste driva vidare en process som i många fall redan varit jobbig att hantera efter att man har utsatts för ett brott av gärningsmannen.

Flera organ, såsom Brottsofferjouren och Riksrevisionen, har lyft upp dagens förfarande som ett problem, och Sverigedemokraterna har i många år förgäves försökt att ändra på dagens förhållningssätt. När detta på nytt aktualiserades i SVT:s Rapport den 17 mars 2019 valde justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att inte ställa upp på en intervju, men återkom i stället med en skriftlig kommentar där ministern menade att nuvarande lagstiftning fungerade väl.

Med anledning av ovanstående önskas justitie- och migrationsminister Morgan Johansson svara på följande fråga:

 

Anser ministern och regeringen att de synpunkter som ett flertal instanser, exempelvis Brottsofferjouren, har framfört inte är tillräckligt allvarliga, och är det verkligen rimligt att ett brottsoffer ska tvingas fortsätta hantera kontakten med sin förövare efter att en dom vunnit laga kraft, eller kan vi se en förändring på detta område?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-19 Överlämnad: 2019-03-20 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-03-27 Sista svarsdatum: 2019-03-27
Svar på skriftlig fråga