Indraget medborgarskap för grova brott

Skriftlig fråga 2018/19:604 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I många länder är det en självklarhet att innebörden av ett medborgarskap innebär en förväntad lojalitet till landet i fråga samt ett privilegium. Det är en sund inställning som delas av många men som tyvärr inte är alltför självklar i Sverige.

I Finland har man föreslagit ett förtydligande av medborgarskapets innebörd genom möjligheten att avskaffa medborgarskapet för personer som begår allvarliga brott som riktar sig mot landet när personerna innehar dubbelt medborgarskap. Det handlar alltså om vissa landsförräderi- eller terroristbrott som har minst åtta års fängelse som strängaste straff (exempelvis äventyrande av Finlands suveränitet, krigsanstiftan, landsförräderi eller spioneri). Det handlar också om brott mot förbudet mot kemiska vapen, grov människohandel, tagande av gisslan, kärnladdningsbrott och kapning, om syftet med gärningen varit terrorism eller riktat mot Finlands vitala intressen.

Inrikesminister Kai Mykkänen har även tidigare varit positivt inställd till att personer med dubbelt medborgarskap som gör sig skyldiga till grova sexualbrott ska kunna fråntas sitt finska medborgarskap, då dessa brott innebär ett tydligt brott mot kontrakt som medborgarskapet anses vara gentemot den finska staten.

Finland visar framsteg rörande medborgarskapets betydelse och vi ser en oroande trend i samhället.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kan riksdagen förvänta sig förslag från regeringen liknande dem vi har sett framföras i Finland eller på annat sätt verka för att medborgarskapets betydelse stärks i syfte att markera mot brott riktade mot Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-30 Överlämnad: 2019-05-02 Anmäld: 2019-05-03 Svarsdatum: 2019-05-15 Sista svarsdatum: 2019-05-15
Svar på skriftlig fråga