Individuell prövning för personer som söker till polisutbildning

Skriftlig fråga 2017/18:579 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Frågan om antagningskraven till polisutbildningen diskuteras återkommande. Något som uppmärksammats i flera sammanhang på senare tid är att sökande som har fått diagnosen adhd rutinmässigt inte blir kallade till prövning vid Rekryteringsmyndigheten. Det innebär att de sorteras bort tidigt i processen. De krav som ställs upp bestäms dock av Polismyndigheten.

Liberalerna anser att det ska vara högt ställda förväntningar på den som verkar som polis. Med yrkesrollen följer särskilda krav på fysisk förmåga, teoretiska och praktiska kunskaper samt personlig lämplighet för uppdraget. Dessa krav ska inte sänkas. Det är samtidigt viktigt att varje sökande blir bedömd utifrån sina individuella förutsättningar och att kollektiva schablonbedömningar undviks.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern och regeringen att vidta några åtgärder för att säkerställa att alla personer som söker till polisutbildningen ges en individuell prövning utifrån sina egna förutsättningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-16 Överlämnad: 2018-01-17 Anmäld: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-01-24 Sista svarsdatum: 2018-01-24
Svar på skriftlig fråga