Indien, kärnkraftsteknologi och icke-spridningsavtalet

Skriftlig fråga 2008/09:110 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 17 oktober

Fråga

2008/09:110 Indien, kärnkraftsteknologi och icke-spridningsavtalet

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Indien, officiellt en kärnvapenmakt sedan 1998, har tidigare nekats tillträde till den civila kärnkraftstekniken, detta på grund av att landet testade en kärnladdning 1974 och dess vägran att underteckna icke-spridningsavtalet (NPT).

USA och Indien slöt en överenskommelse om export av kärnteknik som gör att Indien, trots att man inte skrivit under NPT, ändå får del av dess fördelar. Denna överenskommelse har nu också godkänts av länderna i Nuclear Suppliers Group (NSG), där Sverige ingår. Efter detta har marknaden för civilt kärnenergisamarbete öppnats för Indien. Ett avtal om civilt kärnenergisamarbete har nyligen slutits mellan Frankrike och Indien.

Förhandlingar om att godkänna USA:s och Indiens överenskommelse fördes i en grupp på 45 nationer, Nuclear Suppliers Group, en organisation som fattar sina beslut i enhällighet. Därför har även enstaka länder kunnat hindra ett godkännande av exempelvis avtalet mellan Indien och USA. Inför mötet i NSG krävde vi socialdemokrater att om Sverige skulle godkänna avtalet borde villkor ställas för att inte NPT helt ska förlora sin roll.

Vilka krav har statsrådet ställt på Indiens regering i samband med förhandlingarna inom Nuclear Suppliers Group?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-10-17 Anmäld: 2008-10-17 Svar anmält: 2008-10-27 Besvarad: 2008-10-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-27)