Incitamentseffekter av förändrad fastighetsskatt

Skriftlig fråga 2008/09:5 av Brink, Josefin (v)

Brink, Josefin (v)

den 16 september

Fråga

2008/09:5 Incitamentseffekter av förändrad fastighetsskatt

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

I en rapport till Finanspolitiska rådet konstaterar Ann Öberg att de förändringar som gjorts rörande fastighetsskatten har varit negativa. Rapporten bygger på en vetenskaplig beräkning av skattereglernas inverkan på kapitalkostnaderna vid nyinvesteringar. Författaren menar vidare att beräkningsmodellen sedan länge används som standardinslag i offentliga utredningar på skatteområdet.

Slutsatsen är att de nya reglerna kring fastighetsskatten ger incitament till att kanalisera en större del av investeringarna till bostadssektorn med minskad samhällsekonomisk effektivitet som följd. Skattesystemet netto subventionerar villainvesteringens kapitalkostnad. Slutsatsen överensstämmer med OECD:s kritik av statsrådets förändring av fastighetsskatten i Economic Survey of Sweden 2007.

Avser statsrådet att omvärdera sina tidigare ställningstaganden rörande fastighetsskatten med anledning av den vetenskapliga kritik som Finanspolitiska rådet och OECD riktar mot de omläggningar som gjorts?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-09-16 Anmäld: 2008-09-17 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-24)