Incels

Skriftlig fråga 2019/20:42 av Ebba Hermansson (SD)

Ebba Hermansson (SD)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

 

I en artikel publicerad av Expressen den 21 september med namnet Varningen från de ensamma incel-männen skrivs det om gruppen män som lever i ofrivilligt celibat. Gruppen kan beskrivas som ett slags rörelse eller gemenskap för män som mot sin vilja lever ensamma. Dessa män kännetecknas ofta av att de känner sig oönskade i samhället i allmänhet och på äktenskapsmarknaden i synnerhet. Det kombineras med en upplevd känsla av en förlorad maktposition i samhället generellt, där man anser att kvinnor premieras och har fördelar som män inte har.

Skulden för den ofrivilliga ensamheten och känslan av utanförskap läggs inte sällan på kvinnorna själva, vilket kan resultera i ökat kvinnohat och i de mest extrema fallen också attentat riktade mot kvinnor. Ett exempel av flera är Scott Paul Beierle som i november 2018 sköt ihjäl två kvinnor på en yogastudio i Tallahassee. Han hade som uttalat mål att döda specifikt kvinnor, då dessa för honom representerade något han upplevde hade förvägrats honom.

Det är inte orimligt att anta att denna grupp bestående av ofrivilligt ensamma män kommer att öka och därmed riskera att bidra till ett mer misogynt och farligare samhälle för kvinnor.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Åsa Lindhagen:

 

Ämnar statsrådet vidta några åtgärder för att förhindra att kvinnohatet inom denna grupp eskalerar ännu mer?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-23 Överlämnad: 2019-09-24 Anmäld: 2019-09-26 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02
Svar på skriftlig fråga