Inblandning av förnybart bränsle i vanlig bensin och diesel

Skriftlig fråga 2011/12:273 av Romson, Åsa (MP)

Romson, Åsa (MP)

den 22 december

Fråga

2011/12:273 Inblandning av förnybart bränsle i vanlig bensin och diesel

av Åsa Romson (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Omställningen till en mindre miljöskadlig svensk fordonsflotta står still. Utsläppen av växthusgaser från transporterna i Sverige ökar, främst från tung trafik men på personbilssidan sker ingen tydlig nedgång trots minskad bränsleanvändning per mil. Otillräckliga ekonomiska styrmedel både vid fordonsköp och vid val av bränslen, dåligt samordnade regler och brister i produktion och distribution av inhemskt biobränsle har gett ett alltför svagt omställningstryck.

En relativt sett enkel fråga som att minska fossilutsläppen från den traditionella bensinen och dieseln genom ökad inblandning går också trögt i Sverige trots att EU-regler nu tydliggör att inblandning upp till 10 procent etanol och 7 procent FAME i bensin respektive diesel är möjligt. I flera EU-länder har man ökat inblandningen men inte i Sverige. Regeringens ogynnsamma skatteregler av inblandat förnybart bränsle motverkar att något enskilt bolag går före och höjer inblandningen, men också ett gemensamt agerande från branschen har hittills nekats stöd från regeringen.

Min fråga är på vilket sätt statsrådet avser att agera för att de vanliga bensin- och dieselbränslena blir mindre klimatskadliga med ökad inblandning av förnybart.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-12-22 Anmäld: 2012-01-16 Besvarad: 2012-01-16 Svar anmält: 2012-01-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-01-16)