Importstopp för varor producerade med farliga bekämpningsmedel

Skriftlig fråga 2009/10:918 av Persson, Margareta (s)

Persson, Margareta (s)

den 18 juni

Fråga

2009/10:918 Importstopp för varor producerade med farliga bekämpningsmedel

av Margareta Persson (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Jag har tidigare ställt frågor till jordbruksministern om en miljövänlig produktion av soja och fick då svaret att Sverige driver dessa frågor internationellt. Jag vill därför följa upp mina tidigare frågor.

En ny standard för produktion av soja har antagits av producenter, köpare och miljöorganisationer. Kraven ska bli hårdare för export till Europa för soja som ska användas för produktion av djurfoder.

Parakvat är ett bekämpningsmedel som är förbjudet inom EU men som används av andra länder vid produktion av soja. EU bör aktivt arbeta för att införa en reglering som förhindrar import av soja som är producerad med bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU. Oavsett var produktionen sker drabbas människor och miljö negativt av farliga bekämpningsmedel. Endosulfan och parakvat är två av de allra värsta bekämpningsmedlen. Parakvat är det bekämpningsmedel som orsakar flest dödsfall. Att förbjuda användandet av farliga bekämpningsmedel är ett ställningstagande som vi alla borde kunna ställa oss bakom.

Vilka åtgärder avser jordbruksministern att vidta för att det ska införas ett importstopp inom EU för varor producerade med farliga bekämpningsmedel som parakvat och endosulfan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-06-18 Anmäld: 2010-06-21 Svar anmält: 2010-06-23 Besvarad: 2010-06-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-23)