Importförbud mot danskt griskött

Skriftlig fråga 2013/14:634 av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

till Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

 

Nästan 90 procent av danska grisar bär på den resistenta bakterien MRSA, enligt gjorda stickprovskontroller. Utvecklingen har varit explosionsartad, eftersom bakterien har ökat från 13 procent år 2009 till 88 procent år 2013. Även hos människor har antalet smittade ökat kraftigt, från att ha varit 14 personer år 2007 till 648 år 2013. Den danska myndigheten Statens serum institut har bekräftat att fyra personer har dött av bakterien.

Anledningen till den kraftiga spridningen av MRSA-bakterien i Danmark är att antibiotika används i grisfoder och ges vanemässigt av producenter till både sjuka och friska djur, medan i Sverige behandlas sjuka grisar individuellt av veterinärer. 

Man befarar att MRSA-bakterien nu har hittat nya vägar att smitta, eftersom ingen av de fyra döda i Danmark har haft direkt kontakt med grisar. Resistenta bakterier är ett allvarligt hot mot människors hälsa och beräknas vara anledningen till 25 000 personers död bara inom EU. Därför borde EU skärpa sina regler och i större utsträckning utgå från försiktighetsprincipen för att skydda människors hälsa.

Sverige importerar stora mängder danskt griskött varje år. Jag anser att svenska konsumenter måste skyddas från risken att smittas av MRSA. Därför borde försiktighetsprincipen tillämpas och importförbud införas mot danskt griskött.

Avser landsbygdsministern att införa ett sådant förbud?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-20 Överlämnad: 2014-05-20 Besvarad: 2014-05-28 Sista svarsdatum: 2014-05-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga