Importen av smittbärande hundar

Skriftlig fråga 2008/09:496 av Bråkenhielm, Catharina (s)

Bråkenhielm, Catharina (s)

den 20 januari

Fråga

2008/09:496 Importen av smittbärande hundar

av Catharina Bråkenhielm (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

I dagens alltmer globaliserade värld känner sjukdomar inga gränser. I ett nyligen sänt tv-program uppmärksammas att smittbärande hundar importeras av oseriösa organisationer. Dessa organisationer utnyttjar aningslösa konsumenter vars pengar håller i gång verksamheten.

Men även staten är ansvarig. Sverige ställer inte några andra krav för införsel än rabiesvaccinering med test av antikroppstitrar samt avmaskning av dvärgbandmask. Sverige ställer alltså inga krav på tester införda i passen som visar att en hund som införs är fri från andra parasitsjukdomar, virus eller bakterier. Det enda som Sverige kräver är ett vanligt friskintyg vilket innebär att en veterinär har tittat på hunden och intygat att den verkar frisk. Det går oftast inte att se vilka smittor en hund bär på utan laboratorietester.

Det finns tester - som kan skrivas in i passet - som bevisar, att en hund inte bär på Leishmania, hjärtmask, Ehrlichia, Brucella, Leptospira, Hepatozoon eller Babesia. Det finns vacciner och behandlingar och ansvarsfulla hundägare i EU brukar se till att skydda sina hundar - dock är inte alla hundhandlare och uppfödare lika ansvarsfulla.

Problemet med införseln av smittbärande hundar till Sverige beror på att det inte finns några andra krav på vaccineringar, förebyggande behandlingar och blodprov som visar att hunden inte bär på annan smitta än just rabies och dvärgbandmask. Dessa krav är otillräckliga.

Med anledning av det ovan anförda frågar jag därför vad statsrådet avser att vidta för åtgärder för att motverka att smittbärande hundar kommer in i landet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-20 Anmäld: 2009-01-21 Besvarad: 2009-01-26 Svar anmält: 2009-01-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-26)