import och export av krigsmateriel

Skriftlig fråga 2001/02:1151 av Ekholm, Berndt (s)

Ekholm, Berndt (s)

den 8 maj

Fråga 2001/02:1151

av Berndt Ekholm (s) till försvarsminister Björn von Sydow om import och export av krigsmateriel

Sverige har stränga regler för vapenexport. Nya uppgörelser om export får inte slutas med länder som befinner sig i krig eller som riskerar att hamna i krig, inte heller med länder där grova och omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna förekommer.

Detta medför att vapenexport till Israel är utesluten. Nu har det framkommit uppgifter att Sverige importerar krigsmateriel från Israel. Export och import bör rimligen behandlas på samma sätt när det gäller lämpligheten avseende de länder vi handlar med @ annars riskerar politiken att bli motsägelsefull, för att inte säga präglad av dubbelmoral.

Jag vill fråga försvarsministern om samma regler i praxis fortsättningsvis avses tillämpas när det gäller såväl import som export av krigsmateriel till och från Israel respektive andra länder.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-05-08 Anmäld: 2002-05-14 Besvarad: 2002-05-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-05-21)