Import av elenergi

Skriftlig fråga 2019/20:604 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sverige är i dag i stort sett självförsörjande på elenergi. Detta beror på att vi har många olika typer av elproduktion. Vår kärnkraft, vår vattenkraft och våra kraftvärmeverk kan producera energi när vi behöver den. Detta gäller inte för vind- och solenergi.

När nu andelen sol- och vindenergi har blivit större och i framtiden eventuellt kommer att behövas i större omfattning då vi snabbt ställer om till ett samhälle med ökad elektrifiering, kommer vi att behöva mer elenergi. Detta kan innebära att vårt beroende av importerad elenergi ökar.

De flesta länder i vår närhet, till exempel Tyskland, har en mycket större andel fossil elproduktion. En elimport från Tyskland skulle därmed innebära att vi i stället för att producera egen energi med en låg andel fossilt bränsle skulle importera den från annat land där andelen fossilt bränsle är högre.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vad avser statsrådet att göra konkret när nu riskerna för att Sverige måste importera mer fossil el ökar och därmed minskar våra möjligheter att möta klimathotet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-09 Anmäld: 2019-12-10 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga