Implementeringen av EG-domen om skatt vid Internetimport av alkohol

Skriftlig fråga 2006/07:1441 av Hamilton, Carl B (fp)

Hamilton, Carl B (fp)

den 27 juni

Fråga

2006/07:1441 Implementeringen av EG-domen om skatt vid Internetimport av alkohol

av Carl B Hamilton (fp)

till finansminister Anders Borg (m)

Det finns en bred majoritet i riksdagen för att behålla nuvarande strikta alkoholpolitik bland annat genom att upprätthålla Systembolagets monopol och ålderskontroller. EG-domstolen har nyligen förklarat Internetimport av alkohol laglig (Rosengrenmålet). Dock, i praktiken är Internetimport olönsam jämfört med inköp på Systembolaget så länge som konsumtionslandets – det vill säga svensk – skatt betalas, vilket är den skatt som enligt EG-rätten ska betalas (Joustramålet 2006).

En springande punkt för svensk alkoholpolitik i praktiken är alltså dels vilka lagändringar och (tillkommande) tolkningar av existerande rätt som finansministern avser att göra, dels vilka förvaltningsmässiga åtgärder som ministern ämnar vidta för att i praktiken se till att Skatteverket har tillräckliga resurser, använder dem prioriterat för detta problem, och att Skatteverket ges ett adekvat regelverk för att snabbt och korrekt kunna uppbära svensk skatt på Internetimporterad alkohol. Det risktänkande om skattebortfall på olika områden som Skatteverket redovisar i intervju i Svenska Dagbladet den 26 juni (s. 7) är feltänkt: Just beträffande alkoholskatten är folkhälsan skattens överordnade motiv, och inte enbart, eller ens primärt, rent fiskala överväganden. Detta, och en begäran om omprioritering av insatserna, bör finansministern ge Skatteverket till känna.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att genom en effektiv skatteadministration med adekvata regler vid Internetimport av alkohol implementera EG-rättens bestämmelse om skatt enligt konsumtionslandets, Sveriges, skatteregler?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-27 Besvarad: 2007-07-13 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-13)