Implementering av vapendirektivet

Skriftlig fråga 2017/18:485 av Krister Hammarbergh (M)

Krister Hammarbergh (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I början av året togs beslutet om det så kallade nya vapendirektivet. Svensk lagstiftning ska nu anpassas till direktivet. En utredning pågår för närvarande.

Hur lagstiftning översätts har stor betydelse för dess senare praktiska konsekvenser. I den svenska översättningen av direktivet översätts det engelska ordet ”target shooter” till svenskans ”tävlingsskytt”. Frågan är om inte den korrekta innebörden av direktivet snarast motsvaras av det svenska ordet ”målskytt”. Innebörden av dessa ord leder till helt olika tillämpning av regelverket. Ordet ”tävlingsskytt” riskerar att exkludera de utövare som inte inkluderas i det begreppet, exempelvis sportskyttar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Anser ministern att vapendirektivets innebörd ska gälla endast de sportskyttar som aktivt tävlar, eller anser ministern att det bör gälla samtliga målskyttar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-12-14 Överlämnad: 2017-12-15 Anmäld: 2017-12-18 Sista svarsdatum: 2017-12-29 Svarsdatum: 2018-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga