Implementering av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet

Skriftlig fråga 2008/09:208 av Wahlén, Gunilla (v)

Wahlén, Gunilla (v)

den 31 oktober

Fråga

2008/09:208 Implementering av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet

av Gunilla Wahlén (v)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

FN:s säkerhetsråd antog år 2000 resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Syftet med resolutionen är att öka kvinnors deltagande och inflytande i arbetet med att förebygga, hantera och lösa konflikter. Sveriges handlingsplan för att genomföra resolutionen går ut under 2008. Arbete pågår nu inom Regeringskansliet med att ta fram en ny handlingsplan. Den nya handlingsplanen bör uppmärksamma resolution 1820 om sexualiserat våld i krig som antogs av säkerhetsrådet i juni 2008. För att implementera resolution 1325 krävs att andelen kvinnliga soldater och befäl inom fredsfrämjande internationella insatser ökar. I dag är samtliga riksdagspartier överens om att det behövs fler kvinnor inom försvaret men få initiativ tas för att skynda på processen. Vänsterpartiet anser att målet ska vara att minst 40 procent av personalen vid fredsbevarande insatser är kvinnor. Regeringen bör sätta upp mål och delmål för att nå konkreta resultat när det gäller könsfördelningen i internationella insatser.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande fråga till ministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att implementera resolution 1325 och öka antalet kvinnor i internationella fredsbevarande insatser?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-10-31 Besvarad: 2008-11-05 Svar anmält: 2008-11-10 Anmäld: 2008-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-05)