Implementering av EU-resolution om medicinsk cannabis

Skriftlig fråga 2019/20:730 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

För ganska exakt ett år sedan, närmare bestämt den 13 februari 2019, antog Europaparlamentet en resolution om cannabisbruk för medicinska ändamål. I korthet innebar resolutionen framtagandet av en tydlig definition av medicinsk cannabis för att möjliggöra en distinktion gentemot rekreationsbruk. Det innebar även att man uppmanade medlemsländerna att främja forskning och innovation rörande medicinsk cannabis, bland annat genom stora tillskott av finansiella medel, samt att cannabisbaserad medicin skulle täckas av sjukförsäkringssystemen.

Det är sedan länge känt att cannabis kan hjälpa, lindra och motverka en lång rad olika sjukdomstillstånd. Av den anledningen har det också använts inom läkekonsten i hundratals år, och tack vare ny forskning har nu också användningen av cannabispreparat ökat i flera länder.

Den nya resolutionen syftar dels till att se till att de med behov av medicinsk cannabis ska få tillgång till det, dels till att förhindra missbruk och begränsa den svarta marknaden. Syftet med resolutionen är även att möjliggöra för läkare att få en ökad kunskap om medicinsk cannabis genom litteratur och utbildningar.

Mot bakgrund av detta önskas socialminister Lena Hallengren svara på följande fråga:

 

Vad har regeringen gjort för att gå Europaparlamentets resolution till mötes och vad avser ministern att göra för att fler sjuka i behov av medicinsk cannabis ska få tillgång till detta i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-09 Överlämnad: 2020-01-10 Anmäld: 2020-01-14 Svarsdatum: 2020-01-22 Sista svarsdatum: 2020-01-22
Svar på skriftlig fråga