IMF, Världsbanken och skatteflykt

Skriftlig fråga 2013/14:275 av Bergstedt, Hannah (S)

Bergstedt, Hannah (S)

den 19 december

Fråga

2013/14:275 IMF, Världsbanken och skatteflykt

av Hannah Bergstedt (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken måste reformeras, både så att de blir mer demokratiska och vad gäller vilka krav som ställs i samband med utlåning och annan verksamhet. Västvärlden har ett stort inflytande över fondens utveckling, då rösterna i styrelsen viktats efter ländernas finansiella insatser i fonden. G8-länderna har tillsammans 47 procent av rösterna, och USA ensamt har nästan 17 procent. I Världsbanken har USA veto i alla beslut och styr projekt utifrån amerikanska intressen.

Internationella finansiella institutioner som Världsbanken och Internationella valutafonden måste själva tillämpa samma transparens som de kräver av regeringar världen över. Sverige bör verka för att IMF och Världsbanken ska göra en etisk översyn av standarder och koder för att reda ut vilka länder som är beredda att låta banksekretessen stå tillbaka när skattebrott misstänks. Världsbankens utlåning till den privata sektorn har i flera fall hamnat hos företag och banker där skatteflykt och skattebrott misstänks.

Vilka initiativ avser ministern att ta i fråga om IMF och Världsbanken för att dessa ska bidra till att minimera den globala skatteflykten?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-19 Anmäld: 2013-12-20 Besvarad: 2014-01-15 Svar anmält: 2014-01-16
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-15)