IMF, Världsbanken och korruptionsbekämpning

Skriftlig fråga 2009/10:246 av Eriksson, Birgitta (s)

Eriksson, Birgitta (s)

den 26 november

Fråga

2009/10:246 IMF, Världsbanken och korruptionsbekämpning

av Birgitta Eriksson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Biståndsorganisationen Diakonia presenterade i somras en rapport om hur utvecklingsländerna drabbas av de kapitalflöden som döljs av sekretessen i de så kallade skatteparadisen. Länderna i syd betalar som grupp varje år mycket mer i skuldtjänst (räntor och amorteringar på utestående lån) än de får i bistånd. De förlorar ännu mer i form av oregistrerat utflöde av kapital än de betalar i skuldtjänst.

Världsbanken, World Bank Group, (WBG), är en fristående överstatlig organisation som samverkar inom ramen för FN:s ekonomiska och sociala råd. Den består av fem internationella organisationer som är ansvariga för att finansiellt bistå och ge råd åt länder i syftet att främja ekonomisk utveckling och utrota fattigdom. Internationella valutafonden, International Monetary Fund (IMF), är ett överstatligt organ som i nära samarbete med Världsbanken verkar för att främja ekonomisk utveckling i medlemsländerna genom stabilitet och samarbete i det internationella valutasystemet. Båda organisationerna behöver reformeras i fråga om intern röstfördelning och styrsignaler till biståndsmottagare, IMF måste se över standarder och koder för att tvinga stater att låta banksekretessen stå tillbaka när skattebrott misstänks. Utvecklingsländer och skatteparadis behöver mer handfast stöd för att stärka myndigheter och institutioner inom skattefrågor och korruptionsbekämpning. Skarpa åtgärder måste riktas mot banker, företag och enskilda i det rika nord som använder syd för att dölja tillgångar och vinster samt manipulera kapitalrörelser i syfte att undvika beskattning.

Avser finansministern att verka för en reformering av Världsbanksgruppen och IMF mot mer av demokrati och att de i sina verksamheter har en tydligare bekämpning av skattebrott och korruption?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-11-26 Anmäld: 2009-11-26 Besvarad: 2009-12-07 Svar anmält: 2009-12-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-04)