IMF, bankkris och Baltikum

Skriftlig fråga 2007/08:1547 av Green, Monica (s)

Green, Monica (s)

den 14 augusti

Fråga

2007/08:1547 IMF, bankkris och Baltikum

av Monica Green (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Den 11 juni ställde jag en skriftlig fråga rörande risken för en svensk bankkris. Den 18 juni svarade statsrådet att det i Regeringskansliet pågår ett arbete med att ta fram en särskild reglering för hur våra myndigheter ska hantera en svensk bankkris där risker för stabiliteten i det finansiella systemet föreligger.

Den 11 augusti kunde medierna rapportera att Internationella valutafonden (IMF) varnat för att riskerna i den svenska banksektorn ökar då den globala kreditkrisen fortgår, i synnerhet för banker som investerat i Baltikum.

IMF nämner Swedbank och SEB och uppmanar till ökad övervakning av riskerna i svenska banker som gjort omfattande investeringar i Baltikum, där tillväxten snabbt bromsat in. I synnerhet gäller varningen de två banker som är dominerande aktörer i regionen. Internationella valutafonden säger att ökad oro för kreditriskerna har lett till att banker har skurit ned utlåningen, ett delikat drag eftersom det kan urholka vinster och tillgångar som bankerna försöker skydda. De svenska bankerna Swedbank och SEB är ledande aktörer i Estland, Lettland och Litauen där tillväxten snabbt bromsar in och ökad inflation väcker oro. Enligt IMF bör Sverige prioritera att ett tydligt ramverk för övervakning av banksystemet uppdateras och stärks.

Avser statsrådet att påskynda arbetet med åtgärder som skyddar Sverige, de svenska bankerna och de svenska bankkunderna mot att dras in i den internationella finanskrisen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-28 Svar anmält: 2008-08-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-28)