Illegala spelautomater

Skriftlig fråga 2009/10:357 av Hoff, Hans (s)

Hoff, Hans (s)

den 16 december

Fråga

2009/10:357 Illegala spelautomater

av Hans Hoff (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Enligt Lotteriinspektionen finns i dag cirka 3 000 illegala spelautomater utsatta på krogar, hos tobakister, videouthyrare med mera i Sverige. Dessa spelautomater ger den organiserade brottsligheten i landet inkomster på cirka tre miljarder kronor per år. Dessa pengar används till att finansiera narkotikahandel, människohandel och annan grov brottslighet.

Verksamheten kan pågå i stort sett ostört då polis och åklagare inte alls prioriterar denna fråga, vilket bland annat fått till följd att antalet illegala spelautomater enligt Lotteriinspektionen nu ökar. Jag anser att samhället med kraft måste agera mot den organiserade brottsligheten.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att få bort de illegala spelautomaterna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-12-16 Anmäld: 2009-12-16 Besvarad: 2009-12-22 Svar anmält: 2010-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-22)