Illegal vargjakt

Skriftlig fråga 2018/19:833 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

I ett pressmeddelande skriver Naturvårdsverket att man inte kommer att delegera till länsstyrelserna att besluta om licensjakt inför jaktsäsongen nästa år. Enligt Naturvårdsverket ligger vargpopulationen på gränsen för vad som bedömts behövas för att arten ska uppnå gynnsam bevarandestatus, på 300 stycken. De hävdar att orsaken till att vargstammen inte ökar är illegal jakt. Illegal jakt är inte på något sätt acceptabelt och ska självklart motverkas.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson följande:

 

Gör statsrådet samma bedömning som Naturvårdsverket, att det är illegal jakt som är anledningen till att vargstammen inte ökar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-27 Överlämnad: 2019-06-28 Besvarad: 2019-07-12 Sista svarsdatum: 2019-07-12 Anmäld: 2019-08-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga