Illegal trafikskoleverksamhet

Skriftlig fråga 2016/17:361 av Yilmaz Kerimo (S)

Yilmaz Kerimo (S)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Enligt Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) finns det problem med illegala trafikskolor i hela landet. Dessa trafikskolor saknar oftast tillstånd från Transportsstyrelen om att bedriva verksamhet och har endast handledare i stället för utbildade trafiklärare. Inga avgifter betalas till Transportstyrelsen, det finns ingen insyn eller rättigheter för eleverna, och allt betalas svart.

Oftast består dessa verksamheter av privatpersoner som arbetar enskilt eller i grupp och som livnär sig på svart trafikskoleverksamhet. Det är alternativ som erbjuder undervisning på andra språk än bara engelska och svenska. Det här är en bransch med osund konkurrens, där säkerheten för både elever och för trafiken är i fara. Många av de elever som kör med oseriösa förare klarar oftast inte heller uppkörningen, eftersom kvaliteten i undervisningen är väldigt låg.

I dag finns det ungefär 6 000 fordon med dubbelkommando i Sverige, och endast hälften har tillstånd för övningskörning. Dessa förare kör ofta med bilar som inte är registrerade eller med privata bilar som är elevernas. Bilarna upptäcks oftast av Trafikverket vid uppkörningen. Samma bil kan dyka upp med olika elever som har vant sig vid att köra just den bilen. Då man kollar upp registreringen står bilen skriven på en skyddad identitet.

STR, i samarbete med Trafikverket och Transportsstyrelsen, har förslag på ett alternativt lärarprotokoll där handledaren krävs på identifiering inför varje körlektion. Detta skulle kunna ske via e-legitimation. Ett annat förslag är att minska antalet handledartillstånd till ca 5–6 tillstånd i stället för 15, som det är i dag. Dispenser kan lämnas av Transportstyrelsen i speciella fall.

Det är bra att vi nu föreslår studielån till körkort, men vi bör vidta åtgärder för att få bort den illegala verksamheten med oseriösa förare och illegala trafikskolor. Ett sätt att lösa problemet är att endast bevilja CSN lån till trafikskolor med tillstånd från Transportsstyrelsen, så att inte oseriösa aktörer plockar ut pengarna.

Det bör även finnas skärpta straff för den som kör utan handledartillstånd, och bilar med dubbelkommando bör endast beviljas för registrerade trafikskolor. Sammanfattningsvis måste åtgärder vidtas, så att de seriösa trafikskolorna kan fungera och därmed trafiksäkerheten för alla förbättras.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att komma till rätta med problemen med illegala trafikskolorna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-22 Överlämnad: 2016-11-23 Anmäld: 2016-11-24 Svarsdatum: 2016-11-30 Sista svarsdatum: 2016-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga