Idrottsutbildningarnas framtid

Skriftlig fråga 2019/20:221 av Maria Stockhaus (M)

Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Våren 2019 togs ett utskottsinitiativ på Moderaternas initiativ, som ett enigt utbildningsutskott ställde sig bakom. Enligt utskottets beslut bör regeringen utreda möjligheterna att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier som möter olika idrotters behov och förutsättningar och som möjliggör kombinationen elitidrott och gymnasiestudier.

Jag vill därför fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

När avser ministern att tillsätta en sådan utredning, och när kan ett nytt regelverk komma på plats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-21 Överlämnad: 2019-10-22 Anmäld: 2019-10-23 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga