Idrottsrörelsen under pandemin

Skriftlig fråga 2020/21:687 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Idrottsrörelsen har tagit ett stort ansvar under hela pandemin för att hjälpa till att bekämpa pandemin. Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att se över allmänna råd och rekommendationer för att möjliggöra lopp och tävlingar på väg och i vatten och skog.

Dessa idrotter är precis som många kulturorganisationer i stort behov av att kunna planera. Flera idrotter utövas i skogen eller på vatten, snö eller väg och äger rum utomhus på stora ytor, och till skillnad från andra former av offentliga sammankomster är de mobila på så sätt att mängder av människor inte samlas stationärt på samma plats.

Det innebär att till exempel alla motionslopp tveklöst kan följa Folkhälsomyndighetens generella riktlinjer om fysisk distansering, självklart medan man följer de allmänna och skärpta lokala råd som gäller vid varje specifikt tillfälle. Dessa verksamheter bidrar till hälsa, och de behöver ha besked så att de kan planera och anpassa motionslopp för att ännu bättre vara den hälsoresurs för samhället som de är.

Det är orimligt att en motionstävling i orientering där deltagarna sprids ut över flera kvadratkilometer och där starter genomförs i tidsintervall ändå inte får ha fler än 50 deltagare eller att de 50 personer som startar i Motala för att cykla 30 mil runt Vättern bedöms vara en smittorisk i Mjölby, Jönköping och Hjo för nästa 50 cyklister som väntar på att få starta i Motala.

Det kan tyckas långt till första söndagen i mars eller första helgen i juni, men dessa lopp, som alla drivs av ideella idrottsföreningar, har börjat säga upp personal för att man inte kan planera för sin verksamhet. Idrottsrörelsen kommer att förlora hundratals miljoner kronor i intäkter som skulle ha använts för att utveckla idrotten och för att hålla nere kostnaderna för våra barn och ungdomar. Våra kommuner kommer att förlora evenemang som ger identitet och glädje till så många invånare och dessutom är betydelsefulla för det lokala näringslivet.

Därför är det bråttom nu. Ordningslagen har skapat en ohållbar situation.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att från regeringens sida underlätta för dessa idrotter med tanke på nuvarande situation?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-11-25 Överlämnad: 2020-11-25 Anmäld: 2020-11-26 Svarsdatum: 2020-12-02 Sista svarsdatum: 2020-12-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga