idrott och hälsoundervisningen

Skriftlig fråga 1999/2000:1125 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 15 juni

Fråga 1999/2000:1125

av Lena Sandlin-Hedman (s) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om idrott och hälsoundervisningen

En ny studie kring idrotten i grundskolan har just presenterats. Slutsatserna i denna färska rapport av Riksidrottsförbundet kring idrotten i grundskolan vid millennieskiftet är alarmerande.

Där konstateras bl.a. att skolidrottsföreningarna tappar mark i skolsystemet. Att skolorna inte klarar alla momenten i läroplanen t.ex. riskerar simkunnigheten att komma i kläm. Friluftsdagarna försvinner sakta ur skolsystemet @ främst i storstadsområdena. Andelen idrottslärare i grundskolan har minskat sedan 1996 osv.

Riksdagen beslutade om en mindre ökning av idrottsämnet inför läsåret 1998/99. Den nu gjorda studien visar med önskvärd tydlighet behovet av en ytterligare förstärkning av idrottsämnet. Jag menar att detta gäller både grundskolan och gymnasiet.

Den socialdemokratiska partikongressen antog i mars i år skrivningen "Idrott och hälsoundervisningen i skolan skall öka för att ge barn och ungdomar ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet, samt att grundlägga goda vanor samt kan leda till hälsa och välbefinnande".

Med anledning av detta vill jag fråga skolministern vad hon avser att vidta för åtgärder för att öka antalet timmar idrott och hälsa i skolan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-06-15 Besvarad: 2000-06-21 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-06-21)