Idrott och försvaret

Skriftlig fråga 2006/07:1243 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 25 maj

Fråga

2006/07:1243 Idrott och försvaret

av Lars Wegendal (s)

till försvarsminister Mikael Odenberg (m)

Strax före jul tog jag i kammaren del av en intressant debatt mellan ministern och Sven Bergström, med anledning av en interpellation som Bergström inlämnat. Interpellationen handlade om behovet av ett konstruktivt samarbete mellan Försvarsmakten och idrottsrörelsen. Jag måste säga att det var en mycket positiv debatt som ingav hopp om en lösning på det problem som Bergström lyfte. Ministern var väldigt tydlig i sin syn att det är Försvarsmakten som i varje enskilt fall ska ta ställning till om man ska ge stöd till det civila samhället, till exempel i form av att upplåta mark för idrottslig verksamhet. Detta regleras i den så kallade stödförordningen från 2002. Vad som var särskilt glädjande i ministerns svar var att ministern utgick ifrån att Försvarsmakten kommer att använda sig av det utrymme som förordningen ger möjlighet till i sin samverkan med idrottsrörelsen. Förvisso var ministern tydlig med att hålla armlängds avstånd från myndighetsbeslutet men hela debatten genomsyrades av debattörernas positiva inställning.

När jag nu ett halvt år senare åker runt i Sverige och träffar idrottens organisationer är just detta en av de frågor man lyfter, alltså varför det fortfarande är så svårt att få till stånd ett så pass konstruktivt samarbete med Försvarsmakten att det leder fram till faktiska möjligheter att nyttja Försvarsmaktens mark.

Så av ovanstående anledning vill jag fråga ministern vad han har för avsikt att vidta för åtgärder med anledning av att det grundläggande problemet ännu inte är undanröjt.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-25 Anmäld: 2007-05-28 Besvarad: 2007-05-30 Svar anmält: 2007-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-30)