idrott i gymnasieskolan

Skriftlig fråga 1999/2000:328 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 2 december

Fråga 1999/2000:328

av Ulla-Britt Hagström (kd) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om idrott i gymnasieskolan

Det är positivt att A-kursen i idrott utökas från 80 till 100 timmar på samtliga gymnasieprogram. Skolverkets referensgrupp har dock kommit fram till att göra B-kursen om 50 timmar på Naturvetenskaps- och Samhällsvetenskapsprogrammen frivillig. Minst fem elever måste begära en B-kurs i idrott för att gymnasieskolan ska vara skyldig att ge den.

Det framkommer ständigt rapporter om idrottens betydelse för folkhälsan. Inte minst är ungdomsåren viktiga. Forskare, lärare, läkare och myndigheter samt givetvis idrottsrörelsen har under lång tid påpekat idrottens stora betydelse. Problemet med frivilligheten till ämnet idrott, är att just de ungdomar som verkligen behöver idrottsämnet, troligtvis kommer att avstå från att välja idrott.

Med hänvisning till det anförda vill jag ställa följande fråga till Ingegerd Wärnersson:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att förbättra idrottens ställning i gymnasieskolan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-12-03 Anmäld: 1999-12-07 Besvarad: 1999-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-12-14)