Identitetsstöld och företagskapning!

Skriftlig fråga 2015/16:225 av Johan Andersson (S)

Johan Andersson (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Stölder av identitet har blivit allt vanligare i Sverige. Inte bara för privatpersoners liv är identitetsstöld ett stort problem. Den som valt att ha enskild firma i stället för aktiebolag registreras på ett organisationsnummer som är vederbörandes personnummer.

Andra företagsformer har däremot ett särskilt och unikt organisationsnummer. Det uppges att vem som helst kan ringa Skatteverket och med ett personnummer fråga om någon bedriver näringsverksamhet som enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare. Utredningen Stärkt straffrättsligt skydd för egendom (SOU 2013:85) beskriver väl vad som kan hända på följande sätt: ”Gärningsmannen använder sedan olovligen näringsidkarens eller delägarens identitetsuppgifter och utger sig för att vara hen, i syfte att vilseleda en tredje person att t.ex. bevilja lån eller leverera varor. Avsikten är att kostnaderna för lånet eller varorna ska belasta den vars identitetsuppgifter har använts. Förfarandet leder till stora problem för de personer vilkas identiteter använts olovligen.

Dessa får i de flesta fall lägga ned lång tid och åtskillig möda på att försöka undgå betalningsskyldighet och att stoppa fortsatt användning av identitetsuppgifterna.”

Ett sätt att försvåra denna typ av brottslighet vore att personnummer skyddas och inte längre är en offentlig handling. Ett annat sätt att förhindra bedrägerier utifrån stulen identitet vore att alla får rätt att spärra sitt personnummer.

 

Avser justitie- och migrationsminister Morgan Johansson att straffbelägga olovlig användning av andras identitetsuppgifter, och vilka andra åtgärder planeras för att skydda dem som har enskild firma eller är handelsbolagsdelägare mot identitetsstölder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-11-04 Överlämnad: 2015-11-04 Anmäld: 2015-11-05 Svarsdatum: 2015-11-11 Sista svarsdatum: 2015-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga