Identitetshandlingar för utländska medborgare

Skriftlig fråga 2005/06:1849 av Ernkrans, Matilda (s)

Ernkrans, Matilda (s)

den 19 juni

Fråga 2005/06:1849 av Matilda Ernkrans (s) till statsrådet Ulrica Messing (s)

Identitetshandlingar för utländska medborgare

Utländska medborgare har fått det svårare att få identitetshandlingar. Svensk Kassaservice har rätt att utfärda ID-kort via blanketten Beställning av Identitetskort Bl 2060 05. Denna blankett kräver att man om man är utländsk medborgare ska styrka sin identitet med ett giltigt hemlandspass, svenskt resedokument eller svenskt främlingspass. Kraven reses trots att personerna har beviljats uppehållstillstånd och därmed borde anses vara styrkta i sin identitet. Det kan ta tid innan ambassaderna ger besked om hemlandspass. Dessutom vill många flyktingar faktiskt inte att de styrande i deras tidigare hemländer ska veta var i världen de befinner sig.

För en månad sedan träffade jag Samiha Mulla-Hussein, en av Örebro kommuns introduktionssekreterare. Jag fick då en inblick i hur svårigheterna påverkar vardagen för de personer som drabbas och för personalen som jobbar med att hjälpa till. Det blir en absurd situation när människor med uppehållstillstånd i Sverige inte kan få ett ID-kort att styrka sin identitet med och inte ens kan öppna ett bankkonto där deras introduktionsersättning kan sättas in. Mitt engagemang i frågan har ytterligare förstärkts av att samma problematik nyligen uppmärksammats också i Kumla kommun. Ofta måste personal i kommunerna åka runt och styrka dessa personers identitet i olika sammanhang, introduktionspersonal som annars jobbar med att nyanländas kunskaper och erfarenheter ska valideras, att ge rätt information om utbildning, att hjälpa till att skapa kontakter. Problemet borde kunna lösas genom ändrade instruktioner på blanketterna för beställning av ID-kort.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att underlätta för utländska medborgare med svenskt uppehållstillstånd att kunna skaffa ID-kort?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-06-19 Besvarad: 2006-07-19 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-07-19)