Ideellt arbete vid sjukpenning och partiell sjuk- och aktivitetsersättning

Skriftlig fråga 2007/08:620 av Axelsson, Lennart (s)

Axelsson, Lennart (s)

den 24 januari

Fråga

2007/08:620 Ideellt arbete vid sjukpenning och partiell sjuk- och aktivitetsersättning

av Lennart Axelsson (s)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Det är viktigt att människor erbjuds möjligheter att komma tillbaka till ett aktivt liv med meningsfull sysselsättning efter en sjukdom eller skada. Att engagera sig i ideellt arbete kan vara ett sätt att bibehålla viss aktivitet och livskvalitet.

I dag har den praktiska handläggningen av Försäkringskassan gett upphov till att det i princip inte ges utrymme för den som har sjuk- och aktivitetsersättning på deltid att i någon omfattning ha kvar ett ideellt uppdrag under en längre sjukskrivningsperiod, inte ens om uppdraget är cirka två timmar i månaden.

Socialförsäkringsutskottet har behandlat ett flertal motioner som berör ovan anförda problem. Utskottet konstaterade att det är viktigt att även sjuka och funktionshindrade personer ges möjlighet att, om inte medicinska skäl talar mot det, delta i samhällslivet och därigenom ha sociala kontakter. Utskottet menade också att om tillämpningen medför oönskade effekter förutsätter utskottet att regeringen tar initiativ till ändring av reglerna.

Min fråga till statsrådet blir därmed:

Kommer statsrådet att presentera en förändring av reglerna för att ge möjlighet för personer med partiell sjuk- och aktivitetsersättning att inneha ideella uppdrag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-01-24 Anmäld: 2008-01-24 Besvarad: 2008-01-30 Svar anmält: 2008-01-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-30)