ID06 och personal- eller närvaroliggare

Skriftlig fråga 2011/12:686 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 28 juni

Fråga

2011/12:686 ID06 och personal- eller närvaroliggare

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Nätverket Byggbranschen i Samverkan, BBIS, har skapat ett frivilligt system för ID- och närvarokontroll inom byggindustrin. Drygt 260 000 personer har i dagsläget det personliga behörighetskortet ID06, enligt vd:n för Sveriges Byggindustrier. ID06 har utarbetats av Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, Sveriges Byggindustrier och VVS-Företagen med stöd av Byggcheferna/Ledarna, Byggnads, Målareförbundet och Seko.

Statsrådet menar att det finns svårigheter med att definiera vad som ska räknas som en byggarbetsplats. Det är förvånande mot bakgrund av de långa och gedigna erfarenheter som finns av ID06 inom byggbranschen samt att systemet backas upp av alla berörda intresseorganisationer inom branschen. Sveriges Byggindustrier och BBIS har också erbjudit sig att medverka aktivt i förarbetet med den nya lagstiftningen om personal- eller närvaroliggare inom byggbranschen. Processen skulle på så sätt kunna snabbas upp väsentligt.

Avser finansministern att skynda på framtagandet av förslaget på personal- eller närvaroliggare med hjälp av de erfarenheter som finns av ID06?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-06-28 Anmäld: 2012-06-28 Besvarad: 2012-08-06 Svar anmält: 2012-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-08-06)