ID-kort för utländska medborgare

Skriftlig fråga 2008/09:1173 av Bjurling, Laila (s)

Bjurling, Laila (s)

den 25 augusti

Fråga

2008/09:1173 ID-kort för utländska medborgare

av Laila Bjurling (s)

till finansminister Anders Borg (m)

I juni övertog Skatteverket utfärdandet av identitetskort från Svensk Kassaservice, som avvecklades vid årsskiftet. Under första halvåret 2009 har många enskilda vittnat om svårigheter med att få identitetskort (ID-kort). Detta har främst drabbat utländska medborgare, som invandrat till Sverige, men också andra. I ett uppmärksammat fall ville inte en bank utfärda nytt ID-kort åt en äldre person, som inte hade någon som kunde intyga hans identitet. Banken ändrade sig då ärendet slogs upp i medierna, men frågan är hur många fler sådana fall som förekommit och förekommer. Frågan är inte heller löst genom den nya ordningen. Skatteverket har i flera län inledningsvis bara kunnat öppna ett kontor med ID-kortsservice varför anstormningen varit stor och många tvingas resa långa sträckor, dels för att lämna in ansökan och dels för att hämta ut korten. Vid framkomsten har det dessutom i många fall visat sig att det saknas vissa handlingar som behövs för att få ID-kort. Ett annat och större problem gäller att flera invandrare inte har någon närstående i Sverige som kan intyga deras identitet. Flera kommuner har utfärdat regler om att kommunanställda inte får styrka identiteten. Skulle den kommunanställde ha förts bakom ljuset av den sökande så kan han eller hon dömas för osant intygande. Sak samma gäller givetvis arbetsgivare. Detta har lett till att många inte får ID-kort och därmed får stora problem så fort identitetshandlingar krävs. Exempelvis måste de betala alla räkningar på banken till stora kostnader i expeditionsavgifter. Jag har ställt frågan förut, men dagens situation gör att jag förmodar att finansministern ändrat uppfattning i ärendet och insett behovet av att vidta åtgärder.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att underlätta för utländska medborgare, men även för andra, att få eller förnya identitetskort?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-08-25 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-08 Svar anmält: 2009-09-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-08)