Icke skattepliktig elkraftsproduktion vid vindkraftverk

Skriftlig fråga 2012/13:125 av Alfsson, Thoralf (SD)

Alfsson, Thoralf (SD)

den 20 november

Fråga

2012/13:125 Icke skattepliktig elkraftsproduktion vid vindkraftverk

av Thoralf Alfsson (SD)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi undantas vissa produktionsenheter från energiskatt. Ett sådant fall finns i 11 kap. 2 § 1, som säger följande:

”Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft.”

Det har blivit allt vanligare att denna paragraf utnyttjas, och Skatteverket har haft några prejudicerande domar med avseende på detta ”kryphål” i lagen.

Det har blivit allt vanligare att kommuner och landsting/regioner även utnyttjar denna paragraf genom att investera i vindkraftverk. Därmed kan man inte bara få elcertifikatsstöd utan även slippa energiskatten på den förbrukade elkraften. Hela investeringskalkylerna bygger på dessa subventioner genom elcertifikat och skattefrihet.

Min uppfattning är att detta sätt att undvika energiskatt håller på att ”explodera” inom både offentlig och privat verksamhet.

Med den utveckling som råder befarar jag att skattebortfallet är betydande när det gäller denna lagparagraf.

Avser statsrådet att göra någon förändring av nuvarande regelverk eller utreda hur stort skattebortfallet är när det gäller denna lagparagraf?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-11-20 Anmäld: 2012-11-21 Besvarad: 2012-11-28 Svar anmält: 2012-11-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-11-28)