Icke-säkerhetsklassade utländska personers tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen

Skriftlig fråga 2016/17:1735 av Hans Wallmark (M)

Hans Wallmark (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Enligt uppgifter i media inkom redan 2015 varningar för att Transportstyrelsen låtit icke-säkerhetsklassade personer i utlandet handskas med hemliga uppgifter, bland annat kvalificerade skyddsidentiteter. Generaldirektören har tilldömts dagsböter och har sedan fått sluta i januari 2017. Än så länge ser vi bara konturerna av den skada som kan ha tillfogats Sverige och vår säkerhet. En anställd på Transportstyrelsen har beskrivit det som att dessa tekniker "fick nycklarna till Kungariket". Det som fanns på Transportstyrelsens servrar hade man tillgång till och kunde därmed handskas med och kopiera samt sprida. Trots allvaret i det som skett och den mediala uppmärksamhet detta har väckt har inga kontakter ännu tagits med oppositionen och företrädare för de mer än 50 procent av platserna i Sveriges riksdag som regeringen inte kontrollerar.

 

Vilka åtgärder har infrastrukturministern vidtagit för att informera företrädare för oppositionen om det som skett vid Transportstyrelsen?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2017-07-17 Inlämnad: 2017-07-17 Sista svarsdatum: 2017-07-31 Inte besvarad: 2017-08-18 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga