Icke-muslimska minoriteters rätt till skyddat liv och egendom i Turkiet

Skriftlig fråga 2005/06:638 av Kerimo, Yilmaz (s)

Kerimo, Yilmaz (s)

den 15 december

Fråga 2005/06:638 av Yilmaz Kerimo (s) till utrikesminister Laila Freivalds (s)

Icke-muslimska minoriteters rätt till skyddat liv och egendom i Turkiet

Turkiet har nu under hösten 2005 börjat förhandla om sitt medlemskap i EU. Trots detta fortsätter förföljelse och misshandel av etniska minoriteter i landet. Det senaste exemplet är den svenske medborgaren Maroge Akcan som flyttat tillbaka till Turkiet för att kunna återfå sin ockuperade mark och sitt hus. I stället för att så skedde blev han den 9 december misshandlad och uppmanad att lämna sin by. Gärningsmännen är fortfarande på fri fot och den misshandlade Maroge ligger på sjukhus. Maroge Akcan har vid ett flertal tillfällen vänt sig till turkiska myndigheter för att få hjälp, vilket han inte fått. Detta sänder signaler till de fanatiska muslimerna att det är fritt fram att ockupera och ta över assyrier/syrianers mark. Ett annat exempel är den svenske medborgaren Abdullah Varli vars egendom också är ockuperad. Listan på diskriminerade assyrier/syrianer kan göras lång.

Turkiet har tagit många positiva steg de senaste åren för demokrati och mänskliga rättigheter. Men om Turkiet menar allvar med att verkligen vilja uppfylla EU:s medlemsvillkor måste de gå från ord till handling samt ta sitt ansvar som rättsstat. Turkiet måste se till att de konfiskerade egendomarna omedelbart lämnas till sina rättmätiga ägare.

Sverige bör agera för att skydda de assyrier/syrianer som är i Turkiet. Min fråga till ministern är:

Hur avser utrikesministern att agera för att de mänskliga rättigheterna uppfylls och assyrier/syrianer slutar diskrimineras i Turkiet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-12-15 Anmäld: 2005-12-15 Besvarad: 2005-12-22 Svar anmält: 2006-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-12-22)