Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Icke-materiellt kulturarv

Skriftlig fråga 2008/09:346 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 3 december

Fråga

2008/09:346 Icke-materiellt kulturarv

av Lars Wegendal (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

År 2003 antog Unesco en ny konvention om icke-materiellt kulturarv. De länder som ratificerar en konvention ska inarbeta konventionens bestämmelser i landets lagstiftning.

Detta arbete kan naturligtvis ta tid. Sverige har ännu ej ratificerat denna konvention.

Vad avser kulturministern att vidta för åtgärder för att Sverige så snart som möjligt ratificerar ovanstående konvention?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-03 Anmäld: 2008-12-03 Besvarad: 2008-12-10 Svar anmält: 2008-12-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-10)